Bomljud och ihåliga plattor: En djupdykning i ett vanligt ljudproblem

 Ljud omger oss ständigt i våra liv. Från fågelkvitter till musik, pratande människor till brummande fordon, är ljudet en integrerad del av vår vardag. Men ibland är ljud inte bara behagliga melodier eller lugnande samtal; de kan också vara irriterande och störande. Ett vanligt problem som människor stöter på är bomljud som uppstår när man går på ihåliga plattor. I den här bloggen ska vi utforska fenomenet bomljud, dess orsaker och några lösningar för att hantera det.

 

Vad är bomljud?

Bomljud, eller kavitationsljud som det också kallas, är ett ljudfenomen som inträffar när någon applicerar tryck på en ihålig yta, vanligtvis en platta, och detta tryck orsakar att luften i hålrummet inne i ytan komprimeras och sedan snabbt släpps ut. Detta skapar ett buller som människor ofta finner obehagligt.

Ljudet är liktydigt med ett kraftfullt knack eller en bankning och kan vara särskilt irriterande om det uppstår regelbundet, till exempel när någon går på en trappa med ihåliga trappsteg. Det kan också vara frustrerande när det gäller ihålige klinkerplattor i ett hus eller kontorsbyggnad. Bomljudet uppstår när man gå över ihåliga plattor och det kan vara distraherande och störande för människor i närheten.

 

Orsaker till bomljud på ihåliga plattor

För att förstå hur man hanterar bomljud är det viktigt att förstå varför de uppstår. Det finns flera faktorer som bidrar till bildandet av bomljud på ihåliga plattor:

 

  1. Tomma utrymmen: Ihåliga plattor har inre utrymmen som kan vara fyllda med luft eller andra material. När tryck appliceras på ytan, kan luften inuti komprimeras och orsaka ljudet när den släpps ut.
  2. Material: Plattor tillverkade av material som är benägna att resonera, som tunnare metaller eller trä, är mer benägna att skapa bomljud. Deras konstruktion kan förstärka ljudet som bildas.

  3. Montering och installation: Felaktig montering av ihåliga plattor kan göra dem mer benägna att generera bomljud. Om plattorna inte är ordentligt fastsatta eller om de är lösare, kan de vibrera och producera ljud när de utsätts för tryck.

  4. Kraft och hastighet: Ju större kraft och hastighet som appliceras på plattan, desto mer sannolikt är det att bomljud uppstår. Ihåliga kakelplattor i gångområdet är ofta ett problem, special när man gå över den med hårda sulor.

 

Hur kan bomljud på ihåliga plattor hanteras?

Att hantera bomljud på ihåliga plattor kan vara en utmaning, men det finns flera åtgärder som kan vidtas för att minska eller eliminera problemet:

 

  1. Fyll ihåliga utrymmen: En effektiv metod för att minska bomljud är att fylla de ihåliga utrymmena med injektionslim. Detta kommer att minska lufttrycket inuti och göra det svårare för ljudet att bildas. Material som cellplast, mineralull eller akustikskum kan användas för detta ändamål.

 

  1. Justera installationen: Se till att plattorna är ordentligt installerade och fastsatta. Om de är lösa eller obalanserade kan de vara mer benägna att vibrera och skapa ljud. Korrekt montering och justering kan minska detta problem.

 

  1. Säkra lösa plattor: Detta är möjligt med Stonefix injektionslim. Borra ett hål i fogen, injicera injektionslimmet tills det ihåliga ljudet försvinner och fyll sedan hålet.

 

  1. Byt ut plattorna: Om plattan redan är trasig kan du byta ut plattan mot en hel kakel. Fyll först andra ihåliga plattor och limma sedan fast den nya plattan med injektionslim.

 

Sammanfattning

Bomljud på ihåliga plattor kan vara en frustrerande och störande upplevelse. De uppstår när tryck appliceras på ytan och luften inuti komprimeras och släpps ut, vilket skapar en kraftig smäll eller ett buller. För att hantera detta problem måste man fylla tomrummen under plattor. Detta är möjligt med Stonefix injektionslim. Borra ett hål i fogen, injicera injektionslimmet tills det ihåliga ljudet försvinner och fyll sedan hålet.

Det är viktigt att lösa problemet i tid så att plattorna inte går sönder.