Vad är: Bomljud

Bomljud eller hålrumsljud innan bom är fastställt. Hålrumsljud innebär att en del av plattan har ett annat ljud när man knackar på den. Bom är det när keramiken är helt eller delvis lös eller att fogen är helt eller delvis skadad eller lös. Vi reder ut problemet.

Vad betyder de olika begreppen
Låt oss börja med att se på vad bomljud är och kan tänkas beskriva. Ljud som uppfattas som en avvikande klang i en platta när man knackar lätt med ett fast föremål, såsom till exempel en stålkula, på ett flertal ställen på en platta. Det indikerar att det finns ett hålrum någonstans under den keramiska plattan. Det tolkas vanligtvis vara områden med bristande mängd fästmassa, så att fästmassan inte nått kontakt med plattans baksida. Bomljudet anses därmed liktydigt med att plattan sitter bom, som redovisar fel i utförandet.

Bomljud antyder och likställs med en skada i den aktuella ytan utan att det är säkerställt att så är fallet. Branschen rekommenderar att ljudet betecknas hålrumsljud innan bom är fastställt. Hålrumsljud innebär att en del av plattan har ett annat ljud när man knackar på den. Bom när keramiken är helt eller delvis lös eller att fogen är helt eller delvis skadad eller lös.

När är ett hålrumsljud ett problem?
Ljudet är särskilt irriterande när du går över det.
Men det finns också risk att plattorna knäcks över tid eller trägolv kan spricka.