Instruktioner för användning av Stonefix injektionslim

1. Bedöm var plattan är lös eller låter ihålig.

2. Borra ett 2 mm hål i fogen.

3. Placera limspetsen på blandingsröret.

4. Skruva av locket från patronen.

5. Ta bort locket från patronen.

6. Sätt fast blandingsröret på patronen.

7. Placera patronen i patronsprutan.

8. Placera spetsen i borrhålet och börja spruta.

9. Sluta spruta vid mottryck.

10. Ta omedelbart bort överskottslim.

11. Observera att golv ska tyngas eller tryckas ner efter injektering.

12. Torktid 3-5 timmar.

Tips:

Efter injicering, fyll hålet med en grillpinne för att motverka den kapillära verkan av limmet. Dessa pinnar avlägsnas bäst när kapillärverkan har upphört, men limmet ännu inte har härdat. Vanligtvis är detta efter 3 timmar.

När limmet har härdat: bryt av pinnarna, borra ur hålet och applicera fogmassan.