Vårt lim är bättre än andra injektionslim

Det finns olika typer av lim till försäljning för att fästa ditt golv igen, men det är ofta stor skillnad med Stonefix injektionslim 2K.
Vårt lim är nästan tunt som vatten. Detta innebär att du bara behöver ett litet hål för injektionen. Du borrar i fogen och skadar inte klinkerplattan. Eftersom vårt lim är så tunt kan det också lätt rinna under plattan och fylla de minsta sprickorna.

Stonefix injektionslim 2K är ett 2-komponents lim. Detta kommer att reagera så fort de 2 komponenterna kommer ihop. Som ett resultat av detta torkar limmet snabbt så att du fort kan använda ditt golv igen. Efter 3-5 timmar kan du gå på ditt golv igen.

På grund av användningen av två komponenter har Stonefix injektionslim en hög vidhäftningskraft, upp till 3x starkare än andra kakellim. Dessutom förblir Stonefix flexibel. Denna flexibilitet är större än själva klinkerplattan. Limmet är permanent flexibelt och klinkerplattan kan röra sig utan att limmet lossnar.
Stonefix injektionslim 2K ger en bra och permanent lösning till ditt lösa golv.

Bara ett 2mm hål

Du behöver bara ett 2 mm hål. Du borrar hål i fogen där klinkerplattan är lös. Sedan injicerar du Stonefix under klinkern och det är färdigt.

Tunt som vatten

Vårt lim är tunt som vatten när du injicerar det, så att det flyter lätt under plattan och fyller de minsta sprickorna.

Upp till 3 gånger starkare

Stonefix injektionslim är ett 2-komponents lim. Detta gör limmet upp till 3 gånger mer kraftfullt än andra kakellim.

Stor flexibilitet

Vårt lim förblir flexibelt. Den har större flexibilitet än själva klinkerplattan.